Praktisk_myndighed_undergruppe

Myndighedsrollen - vilkår og rammer

Kort fortalt

Efter kurset kan du udøve, evaluere og udvikle myndighedsrollen i takt med samfundsudviklingen og under hensyn til gældende regler og etik på området. Du kan udfylde rollen, vejlede og servicere på en måde, der både er autoritativ og konfliktnedtrappende.

Myndighedsrollen - vilkår og rammer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47937 - Myndighedsrollen - vilkår og rammer

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg).

Beskrivelse: Deltageren kan udfylde myndighedsrollen i henhold til gældende regler om offentlig forvaltning samt tilgodese borgerens krav og forventninger på en etisk måde, herunder:
- Udøve myndighedsrollen under hensyntagen til borgere og borgergruppers forskellig reaktioner på udøvelsen.
- Løbende evaluere og udvikle egen myndighedsrolle ud fra egne erfaringer fra praksis samt ud fra ændringer i regler, retspraksis, samfundsudviklingen samt etik og normer.
- Udvikle sin rolle fagligt og personligt og kan agere herefter på en robust, autoritativ og konfliktnedtrappende måde.

Fagnummer: 47937 Myndighedsrollen - vilkår og rammer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90