D__rmand_vagt_undergruppe

Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer

Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Faget kan være prøvebelagt.
Har du læse-/skrive udfordringer?
Er du ordblind og har brug for læse-/skrivestøtte, eller har du brug for at få vurderet dine basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik, så ring til kursussekretæren snarest muligt inden kursusstart.
Info om fag
49688 - Kundeservice og kommunikation for vagter

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til sikkerhedsvagter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

I forbindelse med kommunikation
at føre god kommunikation med forskellige kundetyper

I forbindelse med kundeservice
at udvise god kundeservice
betydningen af god kundeservice i en vagtvirksomhed
at tilpasse sit kropssprog, sprog og sin attitude til forskellige
- opgaver
- situationer.

Fagnummer: 49688 Kundeservice og kommunikation for vagter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 200,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85
49696 - Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod vagter, som har gennemført og bestået uddannelsen "Grundlæggende Vagt"

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med alarmsystemer
holde sig teknisk opdateret
udvise fortrolighed med principperne for AIA -anlægs (Automatisk Indbruds-Alarm)
- opbygning
- virkemåde
- anvendelse i praksis
identificere mulige årsager til alarmer på AIA-anlæg,
- for eksempel ved log-betjening
finde andre årsager til detekteringer
foretage korrekt tilbagemelding til kontrolcentralen

Fagnummer: 49696 Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 200,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85