D__rmand_vagt_undergruppe

Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer

Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer

04-09-2023
Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer
Eksternt undervisningssted Kileparken 27 8381 Tilst
2 dage Daghold
11-09-2023
Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
25-09-2023
Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer
Eksternt undervisningssted Kileparken 27 8381 Tilst
2 dage Daghold
02-10-2023
Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
13-11-2023
Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer
Eksternt undervisningssted Kileparken 27 8381 Tilst
2 dage Daghold
27-11-2023
Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
04-12-2023
Kundeservice vagter + opdatering alarmsystemer
Eksternt undervisningssted Kileparken 27 8381 Tilst
2 dage Daghold
4 hold er skjult, klik her for at vise alle
Faget kan være prøvebelagt.
Har du læse-/skrive udfordringer?
Er du ordblind og har brug for læse-/skrivestøtte, eller har du brug for at få vurderet dine basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik, så ring til kursussekretæren snarest muligt inden kursusstart.
Info om fag
49688 - Kundeservice og kommunikation for vagter

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til sikkerhedsvagter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

I forbindelse med kommunikation
at føre god kommunikation med forskellige kundetyper

I forbindelse med kundeservice
at udvise god kundeservice
betydningen af god kundeservice i en vagtvirksomhed
at tilpasse sit kropssprog, sprog og sin attitude til forskellige
- opgaver
- situationer.

Fagnummer: 49688 Kundeservice og kommunikation for vagter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 200,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85
49696 - Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod vagter, som har gennemført og bestået uddannelsen "Grundlæggende Vagt"

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med alarmsystemer
holde sig teknisk opdateret
udvise fortrolighed med principperne for AIA -anlægs (Automatisk Indbruds-Alarm)
- opbygning
- virkemåde
- anvendelse i praksis
identificere mulige årsager til alarmer på AIA-anlæg,
- for eksempel ved log-betjening
finde andre årsager til detekteringer
foretage korrekt tilbagemelding til kontrolcentralen

Fagnummer: 49696 Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 200,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85