Elektronik-svagstrom_21624_undergruppe_2023-2028

Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr

Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
03000 - Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr

Beskrivelse: Eleven kan opbygge en manuel måleopstilling til måling af jord-, kapslings og patientlækstrømme i overensstemmelse med EN 60 601-1 og EN 60 601-1-1

Eleven har kendskab til måling af jord-, kapslings- og patient-lækstrømme i overensstemmelse med EN 60 601-1 og EN 60 601-1-1 under anvendelse af halv- eller helautomatiske testapparater

Eleven har kendskab til patientmålestrøm i overensstemmelse med EN 60 601-1 og EN 60 601-1-1

Eleven har kendskab til spændingsprøve efter EN 60 601-1, og be-grunde brugen af reduceret testspænding

Eleven har kendskab til beskyttelses- og potentialeudligningsledere efter EN 60 601-1 såvel i apparater som i den faste installation

Eleven kan opbygge et system sammensat af såvel medicoteknisk udstyr som ikke medicoteknisk udstyr, herunder vælge løsninger efter EN 60 601-1-1 der gør systemet sikkert at bruge i patientomgivelser

Eleven kan bruge transportable stikkontakter til opbygning af systemer.

Eleven kan vælge materialer, mærkning og føring af beskyttelsesledere, supplerende beskyttelsesledere, potentialeudligningsledere og driftmæssige jordledere, i forbindelse med transportabelt udstyr

Eleven kan aflæse et apparats anvendelsesområde og beskyttelsesklasse ud fra dets mærkning

Eleven har kendskab til opbygningen af forsyningsnettet til lokaler til klinisk brug, herunder føringen af beskyttelseslederen

Eleven kan udføre L-AUS arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende elektriske installationer

Eleven kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt vedligeholde L-AUS værktøjet korrekt

Fagnummer: 03000 Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50