Proces_undergruppe

Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold

Kort fortalt

Deltageren kan udvælge, montere, idriftsætte og indregulere modulopbyggede ventilsystemer, herunder opbygge styringen af anlægget vha. dokumentation, endvidere kan deltageren foretage systematisk vedligehold og fejlfinding, justere tryk og flow på hydrauliske anlæg, montere og idriftsætte akkumulatorer samt vurdere oliens tilstand i et hydraulisk anlæg.

Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47767 - Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte, f. eks automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre i AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne montere og idriftsætte hydrauliske anlæg, hvor der anvendes modulopbyggede ventilsystemer.

Beskrivelse: Deltageren kan udvælge, montere, idriftsætte og indregulere modulopbyggede ventilsystemer, patronventiler, højde og længdekæder, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler og proportionalventiler, herunder opbygge styringen af anlægget vha. dokumentation, endvidere kan deltageren foretage systematisk vedligehold og fejlfinding på hydrauliske anlæg, der er opbygget af modulventilsystemer samt udskifte hydrauliske komponenter.

Deltageren kan justere tryk og flow på hydrauliske anlæg, som er kombinationsstyret af en eller flere modulopbyggede ventiler.

Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske anlæg, hvor der anvendes akkumulatorer som dæmper og effekt enhed og kontrollere, fylde og justere gastryk samt overholde gældende sikkerhedsbestemmelser for arbejde med akkumulatorer.
Deltageren kan vurdere oliens tilstand i et hydraulisk anlæg, herunder udtage olieprøver, bedømme valget af olietype og de tilhørende krav til filtre samt kan udføre rensning af det hydrauliske anlæg ved hjælp af gennemskylning eller flushing.

Fagnummer: 47767 Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50