HR___Ledelse_undergruppe

Grundlæggende Lederuddannelse GLU 1

Grundlæggende Lederuddannelse GLU 1

10-01-2024
Grundlæggende Lederuddannelse GLU 1
ZBC Næstved Troensevej 2 4700 Næstved
13 dage Daghold
29-01-2024
Grundlæggende Lederuddannelse GLU 1
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
13 dage Daghold
19-02-2024
Grundlæggende Lederuddannelse GLU 1
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
13 dage Daghold
12-08-2024
Grundlæggende Lederuddannelse GLU 1
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
13 dage Daghold
14-08-2024
Grundlæggende Lederuddannelse GLU 1
ZBC Næstved Troensevej 2 4700 Næstved
13 dage Daghold
19-08-2024
Grundlæggende Lederuddannelse GLU 1
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
13 dage Daghold
3 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Vil du udvikle dine ledelseskompetencer og styrke din rolle som personaleansvarlig?

Tag ZBC’s Grundlæggende Lederuddannelse 1 (GLU 1) og få redskaber til at sikre god kommunikation med dine medarbejdere og på tværs af organisationen. 

En vigtig del af lederrollen er evnen til at kommunikere effektivt med medarbejderne. På GLU 1 får du redskaber til at sikre en god dialog med den enkelte medarbejder og give konstruktiv feedback. Du lærer også at håndtere konflikter og afholde vanskelige samtaler på en professionel og konstruktiv måde. Et andet vigtigt element i lederrollen er evnen til at afholde effektive møder og præsentere dine budskaber på en klar og overbevisende måde. 

På ZBC’s Grundlæggende Lederuddannelse 1 får du træning i at afholde møder, hvor alle deltager aktivt, og du lærer at præsentere dine ideer og visioner på en måde, der engagerer og motiverer dine medarbejdere. 

Grundlæggende Lederuddannelse (GLU 1) er det ideelle kursus for dig, der ønsker at styrke dine ledelseskompetencer og blive en endnu bedre leder. På kurset får du værktøjer og viden, der vil gøre dig i stand til at aktivere og motivere dine medarbejdere, håndtere konflikter og afholde effektive møder. 

Tilmeld dig allerede i dag og tag det første skridt mod at blive en succesfuld leder.
Info om fag
49734 - Forandringsledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling.
Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser.
Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

Fagnummer: 49734 Forandringsledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 600,00 Uden for målgruppe: DKK 1.783,35
49729 - Kommunikation som ledelsesværktøj

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren er bevidst om kommunikationens vigtige betydning i lederens rolle.

Deltageren er bevidst om de elementer, der har indflydelse på kommunikationens processer i analoge såvel som digitale rum.

Deltageren kan aktivt formidle sit budskab og anvende forskellige kommunikationsformer og -kanaler og herved opnå en konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere.

Fagnummer: 49729 Kommunikation som ledelsesværktøj Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 400,00 Uden for målgruppe: DKK 1.268,90
49728 - Ledelse og det personlige lederskab

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil i såvel tilstedeværende ledelse som fjernledelse (fx ved hjælp af virtuelle værktøjer).

Deltageren er bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen.

Deltageren er bevidst om sin rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.

Deltageren kan skabe rum til ledelse ved øget bevidsthed om sit ledelsesrum ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver og lede op ad, ned ad og til siden.

Fagnummer: 49728 Ledelse og det personlige lederskab Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 600,00 Uden for målgruppe: DKK 1.783,35
49732 - Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter.
Deltageren kan afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt.
Deltageren får kendskab til teorier, således at deltageren efterfølgende kan gennemføre udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.

Fagnummer: 49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 400,00 Uden for målgruppe: DKK 1.268,90
49730 - Mødeledelse

Målgruppe: Kursset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder, både face-to-face og virtuelle møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne.
Deltageren kan fastlægge klare mål for mødet og udarbejde en veltilrettelagt plan for mødet og herved sikre, at hele mødeprocessen og resultatet er værdiskabende for alle involverede parter.

Fagnummer: 49730 Mødeledelse Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 200,00 Uden for målgruppe: DKK 754,45
49733 - Situationsbestemt ledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten.
Deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar.
Deltageren kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Fagnummer: 49733 Situationsbestemt ledelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 400,00 Uden for målgruppe: DKK 1.268,90