Gartneri_anl__g_undergruppe

Basiskursus for anlægsgartnere

Kort fortalt

Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser og planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan udføre almindelig forekommende plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning.

Basiskursus for anlægsgartnere

04-11-2024
Basiskursus for anlægsgartnere
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
20 dage Daghold
03-11-2025
Basiskursus for anlægsgartnere
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
20 dage Daghold
02-11-2026
Basiskursus for anlægsgartnere
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
20 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

 • Du lærer at udføre almindelige plejeopgaver
 • Du lærer at lave arbejdstegninger i snit og plan i målestoksforhold
 • Du lærer at løse dine opgaver ud fra faglig regning, afsætning og nivellering
 • Du lærer at betjene maskiner, redskaber og håndværktøj
 • Du lærer at vælge de rigtige befæstelser til formålet
 • Du lærer at nedlægge befæstelser
 • Du lærer at tilhugge fliser
 • Du lærer om plantekendskab, jordtilberedning og plantning
 • Du lærer at lave en enkel plejeplan med plantebeskrivelse og udviklingsplan
 • Du lærer at udføre selvkontrol af dine opgaver
 • Du lærer om de gældende krav og regler for sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø
Info om fag
47690 - Basiskursus for anlægsgartnere

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser og planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.
Deltageren kan arbejde ud fra en tegning og kan udføre arbejdstegninger i snit og plan i målestoksforhold, hvilket danner basis for opgavernes udførelse.
Deltagerne kan udføre opgaverne ud fra viden om faglig regning, beregning, afsætning og nivellering, valg af befæstelser til varierende formål, komprimering, tilhugning af fliser, nedlægning af befæstelser, plantekendskab, jordtilberedning og plantning samt kan udføre selvkontrol af de udførte opgaver.
Deltageren kan udfærdige en enkel plejeplan med plantebeskrivelser og udviklingsplan for området, samt udføre almindelig forekommende plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning.

Fagnummer: 47690 Basiskursus for anlægsgartnere Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 4.160,00 Uden for målgruppe: DKK 13.341,00