Personlig_udvikling_undergruppe

Forebyggelse af fejl i produktionen

Kort fortalt

På dette kursus lærer du at finde og løse fejl i produktionen. Du lærer at lave problemkæder og iværksætte øjeblikkelig fejlafhjælpning samt udarbejde forslag til korrigerende handlinger, herunder en ny arbejdsbeskrivelse.

Forebyggelse af fejl i produktionen

17-04-2023
Forebyggelse af fejl i produktionen
Eksternt undervisningssted Værftsvej 4 4600 Køge
2 dage Daghold
01-05-2023
Forebyggelse af fejl i produktionen
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
2 dage Daghold
23-10-2023
Forebyggelse af fejl i produktionen
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
2 dage Daghold
30-10-2023
Forebyggelse af fejl i produktionen
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
2 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Faget kan være prøvebelagt.
Har du læse-/skrive udfordringer?
Er du ordblind og har brug for læse-/skrivestøtte, eller har du brug for at få vurderet dine basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik, så ring til kursussekretæren snarest muligt inden kursusstart.
Info om fag
49254 - Forebyggelse af fejl i produktionen

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til ikke faglærte og faglærte operatører i produktionsvirksomheder.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med baggrund i rapportering om fejl i produktionen i samarbejde med andre anvende relevante metoder til fejlforebyggelse i praksis.
Udvælge fejl og fejlmuligheder og vælge en korrekt og relevant metode til løsning.
Analysere fejl i en produktion, finde årsagerne til dem og udforme brugbare forslag til forebyggelse af fejl.
Selvstændigt skelne fejl og fejlmuligheder fra hinanden ved at lave problemkæder.
Iværksætte øjeblikkelig fejlafhjælpning/forbedring, når en fejlmulighed eller en fejl opdages.
Udarbejde forslag til korrigerende handlinger herunder en ny arbejdsbeskrivelse.

Fagnummer: 49254 Forebyggelse af fejl i produktionen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.281,30