Industri_og_h__ndv__rk_hero_1800x375

Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg

Kort fortalt

Deltageren kan systematisk fejlfinde og fejlrette på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation, herunder anvende de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlægget samt i det anvendte programmeringssoftware. Deltageren kan anvende og ajourføre dokumentationen for anlægget.

Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne idriftsætte, fejlsøge og fejlrette på komplekse PLC styrede anlæg indeholdende vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation.

Beskrivelse: Deltageren kan fejlfinde og fejlrette på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation samt anvende de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlæggets programmeringssoftware.

Deltageren kan anvende en systematisk fremgangsmåde i fejlfindingen og føre en logbog for anlægget over de typiske fejl, der opstår på et automatisk anlæg og kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og reparation, samt foretage ajourføring af dokumentationen m.h.t. ændringer og tilpasninger på anlægget.

Fagnummer: 44645 Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50