D__rmand_vagt_undergruppe

Event sikkerhed - planlægning og ledelse

Kort fortalt

Formålet er, at sætte deltageren i stand til, med baggrund i gældende love, relevante forskrifter, regler og bestemmelser, under hensyntagen til kunstners, kundens, publikums og egen sikkerhed at planlægge, lede og vejlede ved forskellige typer af events.

Event sikkerhed - planlægning og ledelse

29-05-2024
Event sikkerhed - planlægning og ledelse
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold Garantikursus
02-10-2024
Event sikkerhed - planlægning og ledelse
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold Garantikursus
Udfordringer med at regne, læse og stave? Få hjælp til vurdering af basale færdigheder, ring på 7242 2512.
Har du brug for IT-rygsæk kontakt venligst zbc-vejledning@zbc.dk i god tid inden kursusstart, så vi kan nå at have den klar.
Fra 2020 er der (for mange områder på AMU) indført prøver ved deltagelse på AMU-kursus. Din underviser vil informere omkring dette, herunder afholdelsesform, bedømmelseskriterier, bedømmelsesgrundlag samt tidspunkt for prøven.
Prøven skal bestås for at få udstedt AMU-bevis.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du vil kunne lede og vejlede i opbygning og afvikling af forskellige typer events med baggrund i gældende love, relevante forskrifter samt regler of bestemmelser.
  • Du vil lære at anvende korrekt signal- og afspærringsmateriel, lave bestillingslister og signalplaner m.m.
  • Du vil kunne vurdere og forebygge, og også vejlede om risici i forbindelse med eventsforberedelse.
  • Du vil kunne afholde briefing og lave actioncards for relevant personel med baggrund i sikkerhedsmanual og evt. Beredskabs- og katastrofeberedskabsplan.
Info om fag
48052 - Event sikkerhed - planlægning og ledelse

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Beskrivelse: Planlægning
Deltageren kan med baggrund i gældende love, relevante forskrifter, regler og bestemmelser
- planlægge, lede og vejlede i opbygningen og afviklingen af forskellige typer events
- vælge og anvende korrekt signal- og afspærringsmateriel, udfærdige bestillingslister, signalplaner m.m.
- vurdere og forebygge, samt vejlede om risici i forbindelse med events
- forberede og afholde briefing, samt udfærdige actionscards for relevant personel med baggrund i sikkerhedsmanual og evt. beredskabs- og katastrofeberedskabsplan.

Afvikling
Deltageren kan under hensyntagen til kunstners, kundens, publikums og egen sikkerhed
- projektere og planlægge samt medvirke til at opbygge venuen, herunder adgangskontrols- og visitationsområde
- vejlede om optimale adgangsforhold for brandvæsen, ambulancetjeneste, korrekt opbygning og placering af samariterstationer, back- og frontstage områder mv.
- foretage kompetencevurdering af personel
- i praksis demonstrere kendskab til simple ledelsesprincipper og værktøjer herunder udvise forståelse for holdarbejde, tværfagligt samarbejde og sammensætning af bemanding.

Fagnummer: 48052 Event sikkerhed - planlægning og ledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.087,55