__ldrepleje_undergruppe

Ernæringskursus

Ernæringskursus

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
42952 - Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper i hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og plejecentre.

Beskrivelse: Deltageren kan i det daglige plejearbejde medvirke til at vurdere den ældre borgers ernæringstilstand gennem screening. På den baggrund kan deltageren samarbejde med borgeren og igangsætte målrettede kostændringer med henblik på at fremme ernæringstilstanden eller forebygge fejl- og underernæring. I den forbindelse arbejder deltageren ud fra viden om de sundhedsmæssige konsekvenser ved dårlig ernæringstilstand hos ældre.
Deltageren er i stand til at observere den ældre borgers ernæringsmæssige tilstand over tid og inddrage relevante samarbejdspartnere i en tværfaglig helhedsorienteret indsats. I det arbejde kan deltageren løbende evaluere, justere og dokumentere indsatsen.

Fagnummer: 42952 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25
47683 - Opsporing og omsorg ved dysfagi

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger, handicaphjælpere samt andet personale, der har kontakt med borgere eller patienter under måltiderne. Deltageren kan eksempelvis være ansat på plejecenter, hospital, hjemmeplejen, eller på boenheder for fysisk handicappede.

Beskrivelse: På baggrund af viden om, hvad dysfagi er samt, hvilken betydning dysfagi har for borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne kan deltageren:
Opspore borgere/patienter, der viser tegn på dysfagi samt medvirke til den videre udredning i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
Forebygge eller minimere konsekvenserne af dysfagi på baggrund af viden om betydningen af madens og væskens konsistens, samt betydningen af siddestillingen under måltidet.
Medvirke i rådgivningen af borgere/patienter samt pårørende, så hverdagen med dysfagi mestres bedst mulig.
Medvirke til træning eller behandling af borgere/patienter med dysfagi i samråd med ergoterapeuten

Endvidere har deltageren kendskab til de nationale anbefalinger og retningslinjer, der findes på området.

Fagnummer: 47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50
48352 - Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter

Beskrivelse: Deltageren kan:

vurdere borgerens ernæringstilstand og medvirke til at vurdere behov for særlig indsats
medvirke til at udarbejde ernæringsplan og iværksætte indsatser i et tværfagligt samarbejde
assistere ved anlæggelse af sonde og selvstændigt indgive sondemad og medicin i denne
varetage kostvejledning i dialog med borgeren

Deltageren har kendskab til gældende nationale love og anbefalinger samt lokale retningslinjer på området

Fagnummer: 48352 Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter Varighed 1,5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.226,12