Automatik_undergruppe

El-introduktion for reparatører 1 og 2 forløb

El-introduktion for reparatører 1 og 2 forløb

21-10-2024
El-introduktion for reparatører 1 og 2 forløb
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
10 dage Daghold
Info om fag
49399 - El-introduktion for reparatører 1, el-lære

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske kredsløb og styringer.

Beskrivelse: Deltageren kan på elektriske DC kredsløb foretage beregninger, samt udføre måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter. Deltageren opnår viden om kondensatorer, dioder, magnetisme og elektromagnetiske komponenter. Deltageren kan opbygge mindre relætekniske grundkoblinger.

Det betyder at deltageren:
- udfører beregninger på DC kredsløb, hvor der anvendes modstande, dioder og kondensatorer
- udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.
- får kendskab til magnetisme og opbygning af elektromagnetiske komponenter
- opbygger mindre relætekniske grundkoblinger
- får kendskab til logiske kredsløb i forbindelse med relæ- og PLC styringer
- anvender de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en styring
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Fagnummer: 49399 El-introduktion for reparatører 1, el-lære Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50
49415 - El-introduktion for reparatører 2, relæteknik

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske relæstyringer. Det anbefales man inden kurset har viden om beregning og målinger på elektriske kredsløb. Denne viden kan opnås igennem kurset El-introduktion for reparatører 1, el-lære.

Beskrivelse: Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte en relæstyring i henhold til gældende regler og standarder, tilslutte og fejlfinde på en AC motor.

Det betyder at deltageren:
- udvælger komponenter, opbygger, afprøver og idriftsætter relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter.
- monterer og afprøver en 3­ faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn
- opbygger, afprøver og idriftsætter motorstartere.
- udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- Dimensionerer en motorinstallation
- Udfører montage iht. regler for elektrisk materiel på maskiner

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Fagnummer: 49415 El-introduktion for reparatører 2, relæteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50