U___Slagter

Dyrevelfærd Grise / Kreaturer / Kaniner

Dyrevelfærd Grise / Kreaturer / Kaniner

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Lovpligtigt kursus omhandlende håndtering af syge og tilskadekomne dyr, samt håndtering af dyr fra modtagelse til aflivning

Kurset er lovpligtigt i henhold til EU's aflivningsforordning og bekendtgørelse nr. 817 af 15/06/2023, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i forhold til uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri.

BEMÆRK! Fødevarestyrelsen stiller krav om, at du udfylder og fremsender en §16 erklæring for at kunne deltage på kurset.

Erklæringen, som du finder på Fødevarestyrelsens hjemmeside under "selvbetjening", sendes sammen med tilmeldingen til sigp@zbc.dk senest 5 dage før kurset afholdes.

For nærmere information om forløbet er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Rie Ourø Jensen på tlf. 4172 1278 eller e-mail: roje@zbc.dk

Kursustype: IDV

Varighed: 1 dag

Pris: Kurset koster 2.400,- kr. ekskl. moms, og inkluderer forplejning under kurset samt udstedelse af kompetencebevis.

Dit udbytte af kurset

•     Viden om ny og relevant lovgivning
•     Bedre forståelse af dyrenes adfærd
•     Forståelse af håndtering i relation til lovgivning og adfærd
•     Viden om bedøvelsesmetoder og deres virkning
•     Håndtering af syge og tilskadekomne dyr
•     Kvalitet i relation til behandling
•     Opnåelse af kompetencebevis ved bestået prøve

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere, der varetager håndtering og aflivning af grise, kreaturer og/eller kaniner. Kurset er rettet mod slagtning af dyr og giver kun kompetence til håndtering af denne specifikke dyreart.

Det er hensigtsmæssigt, at kursisten på forhånd har et vist kendskab til området.