Elektronik_svagstr__m_undergruppe

Droneteknologi

Droneteknologi

11-12-2024
Droneteknologi
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
5 dage Daghold
Info om fag
48079 - Droneteknologi: Sensorteknologier til droner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for elektronikområdet, og andre inden for AMU målgruppen, der skal eller ønsker at arbejde med dronerelaterede opgaver, hvor der benyttes forskellige sensorløsninger i dronen eller sensorløsninger, der monteres på droner.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har et grundlæggende kendskab til grundlæggende droner og dronesystemer.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med dronerelaterede opgaver, hvor der benyttes forskellige sensorløsninger i dronen og sensorløsninger, der kan monteres på droner.

Deltageren kan, i forbindelse med dronerelaterede opgaver, anvende opnået viden om:

Typiske anvendelsesområder for dronesystemer, hvori der anvendes sensorløsninger.
Sensorteknologier, der typisk anvendes, som en del af dronens drift og sikkerhed (fx gyroskop, magnemeter, accelerometer, barometer og magnetometer).
Sensorteknologier, og herunder hvordan de kan anvendes til givne opgaver, som dronen skal udføre under en mission (fx kamera, infrarødt kamera, termo kamera, ultralydssensorer, multi-spektral kamera, LIDAR og RADAR).
Typiske interfacemuligheder på droner, der giver adgang til det, som fx serielt interfaces (UART, USB, I2C mm), radiokommunikation og WiFi.
Typiske metoder til opsamling af data fra sensorer i eller monteret på en drone, og herunder live streaming og mulige cloudløsninger.
Standard softwareløsninger til mapping, behandling og analyse af data/billeder fra inspektioner, der er udført af droner.
Vægt- og balanceforhold og tyngdepunktets betydning ved montering af ekstra sensorer på en drone, herunder påvirkninger fra aerodynamiske forhold.
Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med test og opbygning af dronesystemer med sensorløsninger.
Aktuel lovgivning på området, både i forhold til flyvning og i forbindelse med opbygning af visse dronesystemer.

Fagnummer: 48079 Droneteknologi: Sensorteknologier til droner Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.980,90
48077 - Droneteknologi: Systemforståelse

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for elektronikområdet, og andre inden for AMU målgruppen, der skal eller ønsker at arbejde med dronerelaterede opgaver.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Beskrivelse: Deltageren kan, i forbindelse med dronerelaterede service- og udviklingsopgaver, arbejde inden for følgende områder:
- Dronetyper og deres generelle virkemåder, herunder aerodynamiske forhold.
- Dronens bestanddele og systemintegration.
- Typiske sikkerhedsmekanismer på droner.
- Droners typiske navigationsmuligheder, som fx GPS.
- Overordnede reguleringssystemer, der indgår i styringen af en drone.
- Typiske sensortyper, der indgår i en drone, og dem, der anvendes til dronesystemer.
- Interfacemuligheder, der typisk anvendes inden for droneområdet.
- Typiske metoder til at hente data fra droner, og eksempel på standardsoftware til databehandling.
- Vægt- og balanceforhold ved montering af ekstra udstyr på en drone.
- Korrekt håndtering af reparationer på droner.
- Aktuel lovgivning i forhold til flyvning.

Fagnummer: 48077 Droneteknologi: Systemforståelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.070,60