Plejefamilie_undergruppe

De retlige rammers betydning for plejefamilien

Kort fortalt

Uddannelsen giver dig en opdateret faglig viden om de gældende retslige rammer for arbejdet som plejefamilie og de dilemmaer og muligheder det retlige grundlag giver dig i den almindelige hverdag med plejebarnet/den unge. Du lærer om, hvordan du forholder dig til de retlige rammer for samarbejdet med kommunen, de biologiske forældre og andre aktører i plejebarnets/den unges og plejefamiliens liv.

De retlige rammers betydning for plejefamilien

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du bliver opdateret på den faglig viden om gældende retslige rammer for arbejdet som plejefamilie
  • Du får viden om de dilemmaer og muligheder det retlige grundlag kan give dig i hverdagen med plejebarnet
  • Du får viden om de retlige rammer for samarbejdet med kommunen, de biologiske forældre og øvrige aktører i plejebarnets og plejefamiliens liv
Info om fag
49492 - De retlige rammers betydning for plejefamilien

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til godkendte plejefamilier med eller uden uddannelsesmæssig baggrund indenfor pædagogisk arbejde eller tilsvarende uddannelser.

Beskrivelse: På baggrund af forståelse af sammenhænge om retlige rammer og de vilkår der gør sig gældende som plejefamilie kan deltageren forholde sig til disse pligter i hverdagslivet i plejefamilien, i samspillet og inddragelsen af plejebarnet/den unge, i samarbejdet med de biologiske forældre, kommunen og andre aktører i plejefamiliens og plejebarnets/den unges liv.

Herunder kan deltageren analysere og handle i forhold til ansvar og dilemmaer der omhandler:

At arbejde efter handleplaner i et samarbejde med kommunen og ud fra en juridisk ramme, der sikrer at barnet/den unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv.
Tavshedspligten, underretningspligten og hvordan disse pligter skal anvendes i forhold til plejebarnet/den unge, de biologiske forældre og kommunen.
De retlige rammer for fysiske magtanvendelse ud fra Lov om voksenansvar og bestemmelserne om nødret og nødværge i straffeloven.

Fagnummer: 49492 De retlige rammers betydning for plejefamilien Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50