Metalsvejs_undergruppe

Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj

Kort fortalt

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj

24-05-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
07-08-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 3B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
28-08-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 3B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
18-09-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 3B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
09-10-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 3B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
30-10-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 3B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
20-11-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 3B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
11-12-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 3B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
19-06-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
12-06-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
22-05-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
Ekstern kursus Byvej 17 4700 Næstved
1 dag Daghold
29-05-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproduc.værktøj
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
9 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer om de mulige farer og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med varmt arbejde.
  • Du kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, såsom vinkelslibere eller skærebrændere.
  • Du kan forberede og sikre det brandtekniske inden en arbejdsopgave påbegyndes.
  • Du lærer at have brandsikkerhed og brandtekniske regler i hovedet hele tiden.
  • Du vil kunne slukke en brand på din arbejdsplads.
Info om fag
45141 - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Fagnummer: 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.115,30