__ldrepleje_undergruppe

Borgere med multisygdomme

Kort fortalt

Deltagerne får forståelse for kompleksiteterne i et hverdagsliv med multisygdomme og kan på baggrund heraf etablere frugtbare samarbejdsrelationer med den multisyge borger, der sigter mod sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme samt styrker den multisyge borgers oplevelse af sammenhæng, handlekompetence og meningsfuldhed.

Borgere med multisygdomme

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48402 - Borgere med multisygdomme

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter med erfaring fra arbejdet med borgere med kronisk sygdom.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere erhvervet og ny viden, håndtere kompleksiteten i arbejdet med borgere med multisygdomme. Deltagerne kan:

Skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation og forstå de konkurrerende lidelsers betydning for borgerens hverdagsliv
Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende sammen med den multisyge borger og dennes pårørende ud fra viden om multisygdomme, behandling og sundhedsfremme samt forståelsen af kompleksiteten i den multisyges situation
Tilrettelægge pleje og behandling ud fra en holistisk tilgang der tager højde for de konkurrerende lidelser
Etablere frugtbare samarbejds-relationer til borgeren og dennes pårørende samt anerkende borgeren og de pårørende som eksperter i egen situation, sygdom og hverdagsliv og støtte dem til at danne overblik og sammenhæng i undersøgelse og behandling
Støtte borgeren og de pårørende til at opretholde eller genskabe et meningsfuldt hverdagsliv med multisygdom
Omsætte sin udvidede generelle viden om multisygdom, specifikt i forhold til en eller flere udvalgte borgere fra egen praksis

Herudover kan deltagerne, på baggrund af indsigt i sundhedsvæsnets organisering, tage kontakt til rette samarbejdspartner og indgå i et refleksivt tværfagligt samarbejde inden for egen sektor og speciale samt mellem sektorer og på tværs af specialer med henblik på at kvalificere omsorg, pleje og behandling af den multisyge borger.

Fagnummer: 48402 Borgere med multisygdomme Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75