Automatik_proces_undergruppe

Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler

Kort fortalt

På dette kursus lærer du at betjene produktions- og pakkeanlæg i pharmaindustrien i overensstemmelse med gældende regler, procedurer og myndighedskrav.

Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler

08-04-2024
Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
10 dage Daghold
Har du læse-/skrive udfordringer?
Er du ordblind og har brug for læse-/skrivestøtte, eller har du brug for at få vurderet dine basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik, så ring til kursussekretæren snarest muligt og senest inden kursusstart.

Faget kan være prøvebelagt
Info om fag
49325 - Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i pharmaindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Under iagttagelse af GMP (Good Manufacturing Practice) og ISO (International Organization for Standardization) regler, gældende for produktion i pharmaindustrien samt under vejledning betjene produktions- og pakkeanlæg som anvendes ved pharmaproduktion.
Under vejledning udføre opgaver omhandlende validerings- og kvalitetsprocedurer samt udarbejde arbejdsinstruktioner i overensstemmelse med SOP (Standard Operation Procedures).
Betjene produktions- og pakkeanlæg inden for pharmaindustrien i overensstemmelse med relevante gældende bekendtgørelser udstedt af arbejdstilsynet.

Fagnummer: 49325 Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 8.884,50