Airport_undergruppe

Basisuddannelse 13.2

Kort fortalt

Uddannelsen er en basisuddannelsen for medarbejdere i security i lufthavnene.

Basisuddannelse 13.2

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49006 - Basisuddannelse 13.2

Målgruppe: Er kun for ansatte i lufthavnenes security.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med eftersyn af personer, håndbagage, medbragte genstande og indskrevet bagage:
Betjene det benyttede udstyr, herunder kende til:
- Sikkerhedskontrolstedets opbygning
- Securitymedarbejdernes arbejdsområder og eftersynsmetoder
- Sikkerhedsudstyrets kapacitet og begrænsninger
- Screeningsmetoderne
- Udstyrets opbygning, funktionalitet, menuer og betjeningsfunktionaliteter
- Mulige fejlkilder på udstyr
- Test af det benyttede udstyr

Udføre manuelt eftersyn af en standard, der er tilstrækkelig høj til med rimelighed at sikre, at skjulte genstande afsløres, herunder:
- Anvende eftersynsmetodikker/teknikker, der sikrer, at alle områder på person og i bagage
samt indhold efterses
- Vide hvor og hvordan forbudte genstande kan skjules på personer
- Brug af visitationslokale - videregående eftersyn
- Vide hvor og hvordan forbudte genstande kan skjules i bagage og medbragte genstande
- Reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

Anvende viden om krav til beskyttelse af sikkerhedskontrolleret indskrevet bagage, herunder:
- Hvordan sikkerhedskontrolleret indskrevet bagage skal opbevares
- De forskellige former for krav til beskyttelse af indskrevet bagage

I forbindelse med beredskab/nødsituationer
Anvende sin viden om relevante beredskabsprocedurer, man kan komme ud for i en lufthavn, herunder:
- Forskellige nødsituationer, der kan opstå i en lufthavn
- Lufthavnens evakueringsplan og -procedure
- Reetablering af statusområder på baggrund af kontaminering
- Andre relevante beredskabsprocedurer

Fagnummer: 49006 Basisuddannelse 13.2 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75