Airport_undergruppe

Basisuddannelse 13.1

Kort fortalt

Uddannelsen er en basisuddannelsen for medarbejdere i security i lufthavnene.

Basisuddannelse 13.1

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49006 - Basisuddannelse 13.1

Målgruppe: Er kun for ansatte i lufthavnenes security.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med securityarbejde
Anvende viden om tidligere terrorhandlinger, herunder cybersikkerhed, der har været gennemført i Danmark og i udlandet samt viden om det aktuelle trusselsniveau
Anvende viden om den generelle lovgivning, der gælder for security, herunder cybersikkerhed i forbindelse med:
- National lovgivning
- International lovgivning
- Relevante myndigheder på securityområdet
- Undtagelser for sikkerhedskontrol og særlige sikkerhedsprocedurer

I forbindelse med adgangskontrol til en lufthavn
Anvende sin viden om de regler, der gælder for adgang til en lufthavn, herunder reglerne om adgangskontrol og id-kortsystemer ved:
- Lufthavnens overordnede opbygning
- Adgangsveje
- Regler for adgang
- Adgangskrav til airside, SRA, C-SRA
- Bilpas
- Forskellige typer af adgangskontrolsystemer
- Adgangskort, der benyttes på lufthavnen
- Regler for spærring af kort
- Rejsehjemler for passagerer

I forbindelse med eftersyn profilering, kommunikation og konflikthåndtering
Reagere hensigtsmæssigt på handlinger, der falder uden for normalbilledet, og kommunikere tydeligt og med overbevisning herunder:
- Profilering af personer ud fra adfærd
- Håndtering af persontyper i forskellige situationer
- Hvordan forskellige persontyper i forskellige situationer antastes på en korrekt måde
- Forhold, der kan påvirke en securitymedarbejders performance
- Kommunikationsprincipper og situationsbestemt kommunikation
- Kropssprog

I forbindelse med opretholdelse af en robust og modstandsdygtig sikkerhedskultur på arbejdspladsen
Anvende viden om:
- God sikkerhedskultur
- Truslen fra insidere
- Tegn på radikalisering

I forbindelse med cybersikkerhed
Kan redegøre for hvordan egen adfærd kan forebygge brud på cybersikkerheden
Kan følge beskrevne procedurer for brud på cybersikkerhed.

I forbindelse med eftersyn
Identificere forbudte genstande og anvende procedurer for fund af forbudte genstande jf.:
- EU forbudslister
- Dansk knivlov
- Procedurer for fund af forbudte genstande
- Procedurer for skydevåben
- Elementer i en IED
- Procedurer for fund af eksplosive indretninger
- Lovgivning og procedurer for farligt gods
- Generelle væskeregler
- Rapportering, registrering/indberetning

Fagnummer: 49006 Basisuddannelse 13.1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75