Gartneri_anl__g_undergruppe

Anvendelse af motorsav 1

Kort fortalt

I uddannelsen opnår deltagerne viden om risici og sikkerhed ved anvendelse af motorsav, fældeteknik for mindre træer samt motorsavens sikkerhedsmæssige stand og vedligeholdelse. I uddannelsen afprøver deltagerne grundlæggende færdigheder i anvendelse af motorsav til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer eller tilsvarende

Anvendelse af motorsav 1

04-11-2024
Anvendelse af motorsav 1
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
18-11-2024
Anvendelse af motorsav 1
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
02-12-2024
Anvendelse af motorsav 1
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
13-01-2025
Anvendelse af motorsav 1
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at betjene og vedligeholde motorkædesave
  • Du lærer at arbejde med motorkædesave på en sikkerhedsmæssig korrekt måde
  • Du lærer at bruge motorkædesave til enkle fældningsopgaver, herunder afgrenings- og opskæringsteknikker
Info om fag
44364 - Anvendelse af motorsav 1

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for skov-, naturpleje-, landbrugs-, maskinstations- og gartneriområdet som skal udføre enkle fældningsopgaver med motorsav af mindre træer, juletræer eller tilsvarende.

Beskrivelse: Deltageren kan vurdere risici ved almindelige træfældningsopgaver, herunder vurdere personlig og andre personers sikkerhed.
Deltageren kan anvende motorsaven til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til generel fældeteknik for mindre træer.
Deltageren kan afgrene og opskære mindre fældede træer i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til afgrenings – og opskæringsteknikker for mindre træer.
Deltageren kan vurdere motorsavens sikkerhedsmæssige stand, udføre daglig rensning af motorsaven og vedligeholde motorsavens skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger.

Fagnummer: 44364 Anvendelse af motorsav 1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.860,50