Automatik_undergruppe

Å værksted - Automatiske anlæg, relæteknik uge 18

Å værksted - Automatiske anlæg, relæteknik uge 18

Løbende optag
Å værksted - Automatiske anlæg, relæteknik uge 18
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
Daghold Åbent værksted
Åbent værksted - Automatiske anlæg, relæteknik og styringer.

Faget kan være prøvebelagt.
Har du læse-/skrive udfordringer?
Er du ordblind og har brug for læse-/skrivestøtte, eller har du brug for at få vurderet dine basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik, så ring til kursussekretæren snarest muligt og senest inden kursusstart.
Info om fag
49416 - Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske styringer.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge og afprøve mindre relæstyringer, udføre målinger af strøm, spænding og modstand på elektriske kredsløb samt tilslutte en trefaset motor og fejlfinde på disse.

Det betyder at deltageren:
- udvælger komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring.
- monterer og afprøver en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinder på motoren.
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Fagnummer: 49416 Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50
49419 - Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om opbygning og anvendelsen af mindre relæstyringer samt kunne udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstande. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik.

Beskrivelse: Deltageren kan systematiske fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ- og motorstyringer, opbygge og afprøve relæstyringer, samt tilslutte og fejlfinde på trefasede motorer.

Det betyder at deltageren:
- udvælger komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve relæstyringer for fx stjerne/trekant starter, adskilte viklinger, dahlander og frekvensomformer
- udfører fejlfinding på en AC-motor med måleudstyr som eksempelvis multimeter og megger.
- vurderer tilstanden af lejer samt anvende måleudstyr for opretning af motorer
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- systematisk fejlfinder på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder motorstyringer, relæstyringer og PLC styringer eller kombinationer heraf.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Fagnummer: 49419 Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50