FGU_kursusside_1920x478

Forløb for FGU-undervisere

Få opdateret dine værktøjer så du er på forkant med de udfordringer, der kan opstå i mødet med de unge

På dette praksisnære forløb bliver du skarp på, hvordan du danner professionelle relationer, og du lærer, hvordan du kan håndtere konflikter blandt eleverne.

Kort sagt, du får kompetencer til at udvikle og justere din pædagogiske praksis.

Forløbet, som begynder den 31. januar 2022, består af 7 moduler, og kører som split frem til den 5. oktober 2022.

Nederst på denne side finder du selve forløbet, hvor du kan tilmelde dig og få mere detaljeret viden om indholdet på modulerne, som består af:

  • Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (31. januar-4. februar) –sætter fokus på privat, personlig og professionel kommunikation, og hvordan man med målrettet og anerkendende kommunikation navigerer mellem disse kommunikationsformer i mødet med 16-25-årige

  • Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (14.-18. marts) -her arbejdes med konfliktforståelse og anvendelse af forskellige konfliktløsningsmodeller og konfliktmønstre i det daglige pædagogiske arbejde

  • Kollegial supervision på pædagogiske område (4.-8. april) –giver viden om forebyggelse af udbrændthed, dialogbaseret arbejdskultur samt spørgeteknik og spørgeprocesser, der bidrager til at udvikle personlige og faglige kompetencer hos dig og dine kolleger

  • Didaktik og læring i pædagogisk arbejde (2.-5. maj) -baseret på dine erfaringer styrkes dine kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, målrettet den unges udvikling

  • Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (13.-15. juni 2022) –her arbejdes med styrkelse af interkulturelle handlemåder samt nye værktøjer til professionelt at håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i jobbet

  • Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser (5.-7. september) –sætter fokus på trivselsfremmende social- og specialpædagogisk bistand (eksempelvis autismespektrum forstyrrelser med støttebehov, ADHD, OCD og Tourettes syndrom)

  • Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde (3.-5. oktober) –giver viden om, hvordan du kan være medskaber af trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læringen ud fra en neuropædagogisk tankegang.

Der er tale om en meget lav kursuspris, og der er yderligere mulighed for at arbejdspladsen får dækket alle udgifter ved at gøre brug af VEU-godtgørelse og støtte fra kompetencefonde.

Du kan læse mere om forløbet i vores brochure