SOSU_og_P__D_hero

Online kurser - SOSU & Pædagogik

Har I som virksomhed eller institution brug for faglig online opkvalificering inden for social- & sundhedsområdet eller måske dagtilbudsområdet, har vi en række tilbud, der er målrettet områderne.
 
Som udgangspunkt tilrettelægger vi online forløbene som synkron undervisning, hvilket giver deltagerne mulighed for en mere dynamisk og synergiskabende læring og dialog under kurserne. Vi indlægger elementer af asynkron undervisning og andre læringsformer, som ikke involverer skærmtid.
 
Der er naturligvis nogle tekniske ting, der skal være på plads, inden vi begynder kurset. Du kan finde svar på disse og en række praktiske spørgsmål om vores fjernundervisningsforløb i FAQ-boksen (til højre).
  
Er en eller flere af dine medarbejdere ikke fortrolige med brugen af pc, iPad eller andet elektronisk udstyr kan FVU-digital være stedet, hvor viden og kompetencer styrkes. På kurset arbejder deltagerne den IT de møder i deres hverdag enten i deres arbejde eller på online kurser. Få mere viden om FVU-digital HER.
 
Du finder herunder et udpluk af vores nuværende faglige udbud. Ring til vores konsulentteam inden for området og hør nærmere om jeres muligheder, samt om VEU-godtgørelse og støtte fra kompetencefonde. Du finder kontaktoplysningerne i boksen til højre.
Kursus Varighed/dage  Fagnr.
Kollegial supervision  5 40144
Plejebarnets relation til plejefamiliens børn  2 45746
Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre 3 40961
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 15 48040
Børn og unge med angst 2 48765
Arbejdet med børn i udsatte positioner 3 48726
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 3 40142
Neuropædagogik som redskab i pæd. arbejde 3 44859
Arbejdet med plejebørn i puberteten 2 40157
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 42834
Omsorg, pleje og praktisk hjælp (Covid 19 kursus) 5 49633
Praktikvejleder PAU- og SOSU elever, basis  11 48256
Generel hygiejne i socialt- og pæd. arbeje  2 48096
Praktisk hjælp til ældre 15 42690
Medvirken ved rehabilitering  3 40126
Omsorg for personer med demens 5 44327
Medicinadministration  5 48101
Støtte ved selvskadende adfærd 3 42901
Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrelser 3 47981
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 5 44312
Dokumentation og handleplaner - pæd. målgruppe 5 48430
Medvirken ved medicinadministration 3 49489
Voldsforbyggelse, konflikthåndtering og udvikling  5 44886
Arbejdet med sindslidende med misbrug 5 40599
Magt og omsorg 4 44627
Arbejdet med lav affektive metoder - low arousel 2 48390
Håndhygiejne i socialt- og pæd. arbejde  1 45783
Medvirken ved medicinadministration 5 49489
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 5 44886
Farmakologi i psykiatrien 5 48102
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 40823
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 40392
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2 48049