Netteknik

Ønsker du en bedre forståelse for netteknik og teknologierne der indgår heri?
Her kan du udforske, hvilke kurser ZBC udbyder om netteknik, serversystemer og teknisk administration. Bliv inspireret til din opkvalificering her.