AU i sundhedspraksis

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis bygger på en helhedsforståelse af det socialpædagogiske- og sundhedsfaglige område - områder, der oplever konstante forandringer og udvikling, hvilket stiller krav til personalets omstillingsparathed og kompetencer.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler samt afslutningsprojektet. Alle moduler udløser 10 ECTS point ved beståede eksamener. Du kan læse mere om modulerne og deres indhold i materialerne til højre.

Vi starter hold i februar/marts og september, og undervisningen foregår i tidsrummet 16.00 - 20.00. Holdene oprettes, når der er minimum 12 tilmeldte pr. modul. Bliver det nødvendigt at sammenlægge hold, vil afholdelsesstedet afhænge af ansøgernes bopæl