RKV (realkompetencevurdering)

For dig over 25 år, der vil starte på en erhvervsuddannelse

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering, som inddrager din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor, hvornår eller hvordan, de er erhvervet.

Er du fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), skal du til en realkompetencevurdering. Du får både din skole- og erhvervsmæssige baggrund vurderet. Du kan eventuelt få merit i forbindelse med din RKV og dermed få afkortet din uddannelsestid på erhvervsuddannelsen.

Sådan får du en RKV

Når du tilmelder dig den ønskede erhvervsuddannelse for voksne (EUV) på www.optagelse.dk, indkalder vi dig automatisk til en RKV-samtale i forbindelse med din optagelse.

Ønsker du at få en realkompetencevurdering, inden du søger ind på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og dermed få et overblik over, hvor meget afkortning du kan få på den ønskede uddannelse, kan du tilmelde dig en realkompetencevurdering (RKV) før erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Er du selvforsøgende eller beskæftiget kan du tilmelde dig direkte via vores kursusside og voksenuddannelse.dk. Bemærk, du kan tilmelde dig både til RKV Online og RKV med fysisk fremmøde.

Hvis det er en RKV i forbindelse med opstart på social-og sundhedsassistent, kan den kun tages ved fysisk fremmøde, med mindre du bor uden for Region Sjælland. 

Er du ledig skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke selv kan tilmelde dig en realkompetencevurdering. Du skal i stedet kontakte dit jobcenter og søge om bevilling af en realkompetencevurdering.

Selve RKV'en

Efter din tilmelding vil du modtage en indkaldelse til din RKV. Vi gør opmærksom på, at har du tilmeldt dig en uddannelse via optagelse.dk, vil du automatisk blive indkaldt til en RKV-samtale.

Indkaldelsesbrevet sendes til din e-boks, og det vil her bl.a. fremgå hvilken dokumentation, du skal bruge i dit videre forløb.

Har du tilmeldt dig et forløb med fremmøde, vil indkaldelsen også indeholde oplysninger om hvor og hvornår, du skal møde, samt hvem din RKV-vejleder er.

Har du tilmeldt dig RKV før EUV som online forløb, vil indkaldelsen indeholde dine kursusdatoer samt adgangskode til kursusmaterialet på platformen PraxisOnline.

Du kan læse mere om RKV før EUV i vores Guide til RKV før EUV, som du finder i boksen øverst til højre.

Varighed og pris

En realkompetencevurdering kan vare fra 0,5 dag og op til 5 dage.

Er du selvforsørgende eller beskæftiget, er RKV gratis. Er du ledig, kan du eller dit jobcenter kontakte RKV-sekretær Lisa Wollesen på e-mail: lrw@zbc.dk eller tlf. 4172 1096 og få oplyst pris og estimeret varighed.

Er der tale om en RKV målrettet social- og sundhedsassistent skal du kontakte RKV-sekretær Heidi Øhlers på e-mail: heoh@zbc.dk eller tlf. 6198 4351.

Brochurer

Åben voksenvejledning i Slagelse, Roskilde og Næstved

Læs mere