Retningslinjer Covid-19

Delvis genåbning af ZBC

En række undervisningsinstitutioner får nu lov til at åbne delvist fra den 15. marts. For ZBC betyder det, at vi nu kan byde en nogle af vores elever velkommen tilbage til klasselokaler og værksteder.

Hvilke elever må møde fysisk op på ZBC?

Afgangselever

 • I Ringsted, Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Næstved og Vordingborg kan afgangseleverne møde fysisk i skole hver anden uge
 • I Køge og Roskilde kan afgangseleverne efter aftale med deres lærer mødes en dag om ugen til udendørs undervisning (undervisningen må ikke foregå i haller)

Hvad dækker afgangselever over:

 • AMU-kursister
 • Elever i 3.g
 • Elever på grundforløb 2
 • Elever på studierettet år og på hovedforløb, der afsluttes senest den 10. august
 • Elever i SKP der afsluttes senest d. 1. august
 • 10. klasse
 • AMU-kursister

Ikke-afgangselever:

 • Alle ikke-afgangselever kan efter aftale med deres lærer mødes en dag om ugen til udendørs undervisning (undervisningen må ikke foregå i haller)

Alle afgangselever vil få personlig besked om, hvornår de skal møde fysisk op på ZBC. Alle ikke-afgangselever vil få nærmere besked af deres underviser om mulighederne for udendørs undervisning.

Sårbare elever og STU-elever er stadig ikke omfattet af nedlukningen og må have fuldt fremmøde i alle byer. Trivselsgrupperne forsætter også stadig.

Krav om test ved fysisk fremmøde

Alle der har fysisk fremmøde på ZBC skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er max 72 timer gammel. Testen kan både være en PCR-test eller en såkaldt hurtigtest, og de 72 timer regnes fra tidspunktet, hvor testen er udført.

Elever og kursister skal selv sørge for at blive testet i deres fritid. Ved brug af hurtigtest anbefaler ZBC eleverne/kursisterne at blive testet søndag og onsdag.

To gange ugentligt vil ZBC kræve dokumentation for, at eleverne/kursisterne har en negativ coronatest, der ikke er ældre en 72 timer på det pågældende tidspunkt. Der vil senere komme en udmelding om, hvordan dokumentationen skal fremvises.

Kan eleven/kursisten ikke fremvise dokumentation, vil vedkommende blive sendt hjem. Der er ikke nødundervisning, og eleven/kursisten vil blive registreret med ulovligt fravær.

Undtagelser

Kan en elev eller kursist vise en blanket fra egen læge, der dokumenterer at man af lægefaglige grunde ikke kan testes, gælder kravet om test ikke. Man vil altså i så fald godt kunne have fremmøde på ZBC uden at være testet.

Kan man vise en positiv corona-test, der er mellem 2 og 12 uger gammel, og er man rask igen, behøver man heller ikke at lade sig teste.

Læs mere om de specifikke krav til test ved fysisk fremmøde

Husk stadig retningslinjerne om mundbind, hygiejne og afstand

Selvom alle bliver testet jævnligt, gælder de generelle retningslinjer om brug af mundbind, hygiejne og afstand stadig. Der vil senere komme en udmelding om, hvilke regler for afstand der gælder.

Gode råd

Det er allerbedst, hvis du følger alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da det mest effektive er kombinationen.

SE FILM https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Saerligt-til-unge

ZBC følger retningslinjerne

Vi følger alle myndighedernes retningslinjer for at undgå smitte og har blandt andet indført ekstra rengøring på alle vores skoler. Alle elever på erhvervsuddannelserne har gennemført et online kursus om, hvordan de kan være med til at minimere risikoen for smittespredning på ZBC.

For at sikre god håndhygiejne skal vi alle følge denne instruks:

Ansatte, kursister og elever skal:

 • Vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst samt ved hver pause/frikvarter
 • Vaske hænder når hænderne er synligt snavsede
 • Vaske hænder i faste intervaller - der må dog højst gå halvanden time mellem hver vask
 • Vaske hænder efter toiletbesøg
 • Vaske hænder før og efter spisning
 • Vaske hænder efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde
 • Ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden
 • Udelukkende anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.

Har du symptomer på COVID-19, er det meget vigtigt, at du bliver hjemme og informerer skolen.