Retningslinjer Covid-19

Seneste opdatering på Coronatiltag

De nuværende restriktioner forlænges til den 7. februar

Det betyder, at alle ZBCs skoler fortsætter med nødundervisning frem til den 7. februar 2021.

Undtagelser

Jf. retningslinjerne fra UVM er følgende områder undtaget af nedlukningen:

 • AMU SOSU
 • Certifikatkurser 
 • Afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne (Her vil du modtage nærmere information i din e-boks)
 • AMU FKB 2679
 • STU

Hertil kommer deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

Elever og kursister er dog alene undtaget fra restriktionerne, hvis en arbejdsgiver aktuelt og konkret vurderer, at det er nødvendigt for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

Prøver i forbindelse med AMU certifikatkurser bliver som udgangspunkt gennemført under hensyntagen til COVID-19 restriktioner. Skulle der være undtagelser, oplyses det direkte til de berørte kursister via e-Boks.

Spørgsmål?

Er der spørgsmål vedrørende de enkelte uddannelsesområder, kan du kontakte den ansvarlige chef.

 

Forlængelse af eksisterende restriktioner foreløbig til den 28. februar 2021

De eksisterende restriktioner om brug af visir og/eller mundbind er forlænget til og med 28. februar 2021.

Elever og kursister skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på skolen. Det vil sige mellem klasser, til toiletter, på fællesarealer, i kantiner m.v.

Kravet om mundbind gælder ikke, når elever og kursister deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i eksempelvis klasse- og teorilokaler, værksteder og laboratorier.

Gode råd

Husk, at du kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at du fortsætter med at lave det, du gerne vil, når du er ung. Det er allerbedst, hvis du følger alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da det mest effektive er kombinationen.

SE FILM https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Saerligt-til-unge

ZBC følger retningslinjerne

Vi følger alle myndighedernes retningslinjer for at undgå smitte og har blandt andet indført ekstra rengøring på alle vores skoler. Alle elever på erhvervsuddannelserne har gennemført et online kursus om, hvordan de kan være med til at minimere risikoen for smittespredning på ZBC.

For at sikre god håndhygiejne skal vi alle følge denne instruks:

Ansatte, kursister og elever skal:

 • Vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst samt ved hver pause/frikvarter
 • Vaske hænder når hænderne er synligt snavsede
 • Vaske hænder i faste intervaller - der må dog højst gå halvanden time mellem hver vask
 • Vaske hænder efter toiletbesøg
 • Vaske hænder før og efter spisning
 • Vaske hænder efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde
 • Ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden
 • Udelukkende anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.

Har du symptomer på COVID-19, er det meget vigtigt, at du bliver hjemme og informerer skolen.