Fuld genåbning for alle vores kursister og elever fra den 21. maj

19. maj 2021

Aftale om genåbning

Så kom genåbningsplanen, og som det fremgår af aftalen så betyder det for ZBC, at der er:

• 100 % fysisk fremmøde for alle ikke-afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser
• Genåbning for indtægtsdækket virksomhed (IDV) på ungdoms- og voksenuddannelser

Genåbningen sker forsat under forudsætning af, at alle kursister og elever overholder de sundhedsfaglige retningslinjer om afstand, god hygiejne og krav om test mv.

Vi skal i fællesskab følge restriktionerne
Det er naturligvis en stor glæde, at vores skoler nu kan byde alle kursister og elever velkommen tilbage. Det er dog vigtigt at understrege, at vi i fællesskab fortsat skal have fokus på at følge myndighedernes retningslinjer for test, god hygiejne og god afstand.