Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens

Kort fortalt

Social- og sundhedspersonale, der arbejder med mennesker med demens, lærer at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd (BPSD). Dette ud fra en forståelse af den demente borgers situation, herunder selve den neurologiske hjerneskade, evt. somatiske årsager og betydningen af miljøet og konteksten omkring borgeren.

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
25-04-2022
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren v.demens
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
5 dage Daghold
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer om tegn og symptomer på forstyrrelse og uhensigtsmæssig adfærd
  • Du får viden om at arbejde forebyggende og dæmpende
  • Du lærer om jeg-støtte fra en socialpædagogisk vinkel
  • Du får viden om dilemmaer i arbejdet, f.eks. omsorgspligt og omsorgssvigt
  • Du lærer, hvad det betyder, at borgeren oplever rutiner
  • Du får viden om samarbejdspartnere, herunder de pårørende
  • Du lærer om metoder inden for sundhedspædagogik
Info om fag

Målgruppe: Social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra en forståelse af den demente borgers situation arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til mennesker med demens, der er udadreagerende eller udviser uhensigtsmæssig adfærd. F.eks. i form af vrangforestillinger, aktivitetsforstyrrelser, aggressivitet, døgnrytmeforstyrrelser samt angst og fobier.

Deltageren kan forstå tegn og symptomer på forstyrrelse og uhensigtsmæssig adfærd i forhold til selve den neurologiske hjerneskade, evt. somatiske årsager (f.eks. delir, smerter, medicin eller anden sygdom) og betydningen af miljøet og konteksten omkring borgeren. Deltageren kan vurdere, om der er behov for justering af indsatsen med at arbejde forebyggende og dæmpende, bl.a. ved at reflektere over resultaterne af egen praksis og ved at inddrage ny viden.

I arbejdet kan deltageren anvende jeg-støttende principper ud fra en socialpædagogisk indfaldsvinkel. Endvidere kan deltageren handle hensigtsmæssigt ved at anvende tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring og ud fra livshistoriebegrebet identificere de muligheder og begrænsninger, som den enkelte borger har.

Deltageren kan identificere dilemmaer i arbejdet, f.eks. omsorgspligt og omsorgssvigt, og kender betydningen af, at borgeren oplever rutiner og entydighed i indsatsen. I den forbindelse kan deltageren reflektere med samarbejdspartnere, herunder pårørende, og sørge for løbende dokumentation af indsatsen. Desuden har deltageren viden om og er opsøgende i forhold til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader, f.eks. gennem samtaler med kolleger.

Fagnummer: 49638 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.137,00
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.137,00
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik