EU Efteruddannelse rutebuschauffører

EU Efteruddannelse rutebuschauffører
25-10-2021
EU Efteruddannelse rutebuschauffører
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
5 dage Daghold
07-02-2022
EU Efteruddannelse rutebuschauffører
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
5 dage Daghold
21-03-2022
EU Efteruddannelse rutebuschauffører
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
5 dage Daghold
24-10-2022
EU Efteruddannelse rutebuschauffører
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
5 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

Dette kursus består af 3 fag med hvert sit sigte:


48616 - Efterudd. for buschauffører, obligatorisk del

  • Du vil få den lovpligtige efteruddannelse, som den professionelle buschauffør skal gennemføre
  • Du vil få viden om færdselsregler
  • Du vil få kendskab til regler omkring køre- og hviletid
  • Du vil kunne udføre førstehjælp ved hjertestop


48617 - Billetering og check af rejsehjemmel

  • Du får en uddannelse i check af rejsehjemmel og udstedelse af billetter inden for offentlig personbefordring
  • Du bliver i stand til selv at kunne foretage normalt forekommende opgaver ved check af rejsehjemmel
  • Du får ekspertise inden for udstedelse af billetter inden for offentlig personbefordring, samt kendskab til anvendelse af billetmaskiner- og systemer.


48466 - Køreteknik for erhvervschauffører - Ajourføring

  • Du får genopfrisket korrekt styre- og bremseteknik ved vanskelige og pludselige opståede situationer
  • Du får genopfrisket kørselsmetoder på tør bane, fx slalom- og bremseøvelser
  • Du får genopfrisket kørselsmetoder på glat bane, fx bremse- og undvigeøvelser, samt glatbakke med gearskifte
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for rutebusområdet og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre alm. forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel. Deltageren har fået opdateret sin viden om udførsel af rutebuskørsel og befordring af passagerer med størst mulig komfort.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:
Kundeservice og konflikthåndtering
Kommunikation, herunder mikrofonbetjening
Trafikselskabernes kvalitetskrav
Billettering og regionale takstsystemer
Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel
Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning
Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48617 Ajourføring for rutebuschauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 2.391,40

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for busområdet.

Beskrivelse: Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner:
• Færdselsregler
• Regler for arbejdstid
• Køre- og hviletidsregler
• Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken
• Defensiv og energirigtig kørsel
• Ny teknologi i køretøjet
• Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
• Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fagnummer: 48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 2.391,40

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Fagnummer: 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 2.280,70
Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 7.063,50
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik "læs mere" under holdene for at få oplyst pris
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik