Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du bidrage til at forbygge komplikationer forårsaget af den psykiske lidelse/misbrug i forbindelse med sygepleje og behandling af fysisk sygdom hos den psykisk syge/misbruger under indlæggelse på somatisk hospital. Herunder identificere tegn og symptomer på psykisk sygdom og/eller misbrug hos den fysisk syge borger, samt anvende pædagogiske, jeg-støttende, relationelle og kommunikative værktøjer i de patientnære plejeopgaver.

Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Social og sundhedsassistenter ansat på sygehuse

Beskrivelse: Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden samt ny viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og misbrug, kan deltageren, på somatisk afdeling, etablere respektfuldt samarbejde i tilrettelæggelsen af sygepleje og behandling af borgere med psykisk sygdom og/eller misbrug, ud fra et holistisk perspektiv.

Hos den fysisk syge borger, kan deltagerne identificere tegn og symptomer på psykisk sygdom og/eller misbrug og handle hensigtsmæssigt herpå i forhold til udredning og specifik behandling heraf, herunder etablering af tværfaglig indsats.

Desuden kan deltagerne planlægge sygepleje og behandling i de patientnære plejeopgaver, der knytter sig til den fysiske sygdom, hos den indlagte psykisk syge og/eller misbrugeren.

Deltagerne kan anvende pædagogiske redskaber og arbejde jeg-støttende, herunder opbygge respektfulde samarbejdende relationer og kommunikere støttende og motivationsfremmende med borgeren og dennes netværk.

Deltagerne har kendskab til og kan tage initiativ til iværksættelse af tværfaglige og tværsektorielle foranstaltninger under og efter indlæggelsen.

Fagnummer: 47970 Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00