Portørens arbejde i kapelfunktionen

Kort fortalt

Deltageren kan varetage praktiske opgaver i kapellet, samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, i forbindelse med modtagelse, opbevaring og udlevering af afdøde, herunder afdøde med anden kulturel baggrund.

Portørens arbejde i kapelfunktionen
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Portører som varetager det daglige arbejde med at modtagelse, opbevaring og udlevering af afdøde i kapellet.

Beskrivelse:
Deltageren opnår forståelse for egen rolle og funktion og kan indgå i samarbejdet med relevante arbejdspartnere og borgere/efterladte.
Deltageren kan varetage praktiske opgaver, og arbejde efter gældende lovgivning og procedurer i forbindelse med modtagelse, opbevaring og udlevering af afdøde.
Deltageren kender lovgrundlaget for dokumentation i forbindelse med arbejdet med modtagelse, opbevaring og udlevering af afdøde.
Deltageren kan varetage praktiske opgaver og arbejde efter gældende lovgivning og procedurer i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som fx skifteretten, bedemanden, politiet og den præhospitale virksomhed.
Deltageren har kendskab til lovgivningen i forbindelse med livstestamente, og afdødes selvbestemmelse over biologiske materiale.
Deltageren kan ud fra en basal viden og forståelse for andre kulturer, arbejde med modtagelse, opbevaring og udlevering af afdøde med anden kulturel baggrund. Deltageren kan arbejde inden for de etiske rammer, der sættes af den afdødes religiøse overbevisning og ønsker.
Deltageren kan genkende de mest almindelige sorg og krisereaktioner og kan reagere hensigtsmæssigt i kontakten med de efterladte. Herunder oplyse om samfundets tilbud til efterladte i forbindelse med sorg og kriseforløb.

Fagnummer: 48267 Portørens arbejde i kapelfunktionen Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00