Automatik_proces_undergruppe

Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen

Kort fortalt

På dette kursus instrueres du i L-AUS bestemmelserne i henhold til krav i bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om el sikkerhed. Du får opdateret din viden og færdigheder ved udførsel af L-AUS arbejde i produktionen, lærer at vurdere el-sikkerhedsmæssige risici og farer, udføre tilhørende førstehjælp ved elektriske stød og forbrændinger.

Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47543 - Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte operatører med relevant uddannelse og erfaring, der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker i produktionen.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om L-AUS bestemmelserne ifølge krav i bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed om minimum årlig instruktion.
Opnået praktiske færdigheder med udskiftning af sikringer i styre- og effekttavler samt genindkobling af udstyr til kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse (automatsikringer, termorelæ, effekt- og maksimalafbryder).

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Vurdere risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre samt yde førstehjælp ved elektrisk stød og forbrænding.
Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med el i produktionen ud fra en opdateret viden om L-AUS samt ekstrabeskyttelse og eksplosive områder.
Udføre el-tekniske målinger i forbindelse med justering/kalibrering, fejlfinding og fejlretning på produktionsanlægget og tilhørende styre- og effekttavler samt effekt-, måle-, styrings- og reguleringsudstyr.

Fagnummer: 47543 Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.531,90