Medvirken til pleje af borger med KOL

Kort fortalt

Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL.

Medvirken til pleje af borger med KOL
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.

Beskrivelse: Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL.

Deltageren kan endvidere vejlede i forebyggelse af KOL og kan inddrage andre faggrupper og netværk i arbejdet med at forebygge forværring og indlæggelse. Deltageren kan deltage i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg.

I samarbejdet med borgeren er deltageren bevidst om betydningen af egen kommunikation.

Deltageren kan desuden fagligt dokumentere sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Fagnummer: 40121 Medvirken til pleje af borger med KOL Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.858,25