Lager_undergruppe

Logistik og logistikanalyse

Kort fortalt

Efter kurset kan du beskrive virksomhedens logistikkæde og vurdere hvor godt denne understøtter virksomhedens mål. Du får indsigt i logistiske nøglebegreber og værktøjer til analyser af såvel processer som data.

Logistik og logistikanalyse

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48634 - Logistik og logistikanalyse

Målgruppe: Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med logistikopgaver i en handels- eller speditionsvirksomhed.

Beskrivelse: Deltageren kan kortlægge en virksomheds logistikkæde og vurdere hvor godt denne understøtter virksomhedens mål.
Deltageren kan anvende forskellige modeller til analyse og kortlægning af virksomhedens logistiske formåen og afledt heraf opstille målsætninger og forslag til forbedringer.
Deltageren kan afdække fordele og ulemper ved valg af forskellige organiseringsformer rundt om logistiske opgaver.
Deltageren kan analysere forskellige købsprincipper og forstå afledte konsekvenser for virksomhedens servicegrader og lageromkostninger.
Deltageren kan anvende forskellige disponeringsmetoder til styring af virksomhedens indkøb og lager.
Deltageren kan gennem indsigt i digitale samhandelsformer vurdere potentialet for virksomheden og argumentere for valget blandt disse.
Deltageren kan analysere fordele og ulemper ved valg af distributionsstrategier, samt beregne transportomkostninger.
Deltageren kan anvende metoder til planlægning og styring af logistiske projekter i virksomheden.
Deltageren kan beregne lageromkostninger og udarbejde almindelige nøgletal for lagerdrift og logistik, samt præsentere disse – som f.eks. KPI'er (Key Performance Indicators).
Deltageren kender til de yderligere kompleksiteter en international forsyningskæde føjer til styringsopgaven i en logistikfunktion.

Fagnummer: 48634 Logistik og logistikanalyse Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 3.840,00 Uden for målgruppe: DKK 10.113,00