IT-Service: Struktureret problemløsning på udstyr

Kort fortalt

Deltageren kan, under reparationen af digitalt udstyr, der er computer- og netværksbaseret, anvende strukturerede metoder ved fejlfinding, problemløsning og forebyggelse af fejl, og kan analysere og klarlægge årsager, samt udvælge og anvende egnede metoder til forebyggelse.

IT-Service: Struktureret problemløsning på udstyr
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til IT-supportere og datateknikere samt andre inden for AMU-målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal arbejde struktureret med udbud og leverance af diverse IT-Services på digitalt udstyr, og som er eller søger beskæftigelse inden for området. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har arbejdet med IT-Service opgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med reparation af digitalt udstyr, som computer- og netværksbaseret udstyr og tilsvarende: 1) arbejde ud fra systematiske og strukturerede metoder omkring fejlfinding, problemløsning og forebyggelse af fejl, 2) arbejde effektivt og målrettet med at analysere og klarlægge årsager til et opstået problem, 3) udvælge og anvende bedst egnede metoder til løsningen af problemet, 4) anvende klarlagte årsager til et problems opståen til at iværksætte fornødne foranstaltninger, så problemet ikke opstår igen.

Deltageren kan i forbindelse med reparationen af digitalt udstyr anvende opnået viden om grundlæggende begreber og terminologier inden for problemløsning samt metoder til forebyggelse af problemer.

Fagnummer: 48309 IT-Service: Struktureret problemløsning på udstyr Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.362,10