HF-teknik: kredsløbsanalyse og måleteknik

Kort fortalt

Deltageren kan foretage kredsløbsanalyse, målinger og enkle beregninger på HF-forstærkere, MF forstærkere, oscillatorer, blandere og PA-trin samt udføre kredsløbsanalyse på en typisk superheterodynmodtager under anvendelse af blok- og detaildiagrammer. Deltageren kan her anvende sin opnåede viden om superheterodynmodtageren og om de komponenter og teknikker, der indgår heri.

HF-teknik: kredsløbsanalyse og måleteknik
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation, hvori der indgår HF-teknik. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik og HF-teknik.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage kredsløbsanalyse, målinger og enkle beregninger på HF-forstærkere, MF forstærkere, oscillatorer, blandere og PA-trin samt udføre kredsløbsanalyse på en typisk superheterodynmodtager under anvendelse af blok- og detaildiagrammer.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om superheterodynmodtageren og om de komponenter og teknikker, der indgår i HF-forstærkere, MF forstærkere, oscillatorer, blandere og PA-trin samt om de teknikker og instrumenter, der anvendes til måling på HF-kredsløb.

Fagnummer: 43867 HF-teknik: kredsløbsanalyse og måleteknik Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.717,30