Produktion af medister, pålæg og røgvarer

Kort fortalt

Deltageren kan efter uddannelsen producere og forædle produkttyper inden for varegruppen medister, pålæg og røgvarer. Der arbejdes med relevante maskiner, emballering og etikettering samt kvalitetsberegning og kalkulation af producerede varer.

Produktion af medister, pålæg og røgvarer
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Udfordringer med at regne, læse og stave? Få hjælp til vurdering af basale færdigheder, ring på 7242 2512.

Fra 2020 er der (for mange områder på AMU) indført prøver ved deltagelse på AMU-kursus. Din underviser vil informere omkring dette, herunder afholdelsesform, bedømmelseskriterier, bedømmelsesgrundlag samt tidspunkt for prøven. Prøven skal bestås for at få udstedt AMU-bevis

Har du brug for IT-rygsæk kontakt venligst zbc-vejledning@zbc.dk i god tid inden kursusstart, så vi kan nå at have den klar.
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du kan fremstille produkter som medister, pålæg og røgvarer
  • Du har kendskab til relevante maskiner, kan skille og samle disse i overensstemmelse med arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Du kan kalkulere, emballere og etikette produkterne, jf. gældende lovgivning
  • Du kan efterleve gældende hygiejneforskrifter og egenkontrol
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget indenfor detailforarbejdning og forædling af ferskvarer.

Beskrivelse: Deltagerne kan producere og forædle produkttyper inden for gruppen medister, pålæg og røgvarer og efterleve gældende hygiejneforskrifter for såvel personlig hygiejne som produktionshygiejne samt egenkontrol. Deltagerne kan samle og adskille relevante maskiner under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere kan deltagerne klargøre produkterne i selvvalgsemballage og foretage kontrol af lovpligtig etikettering samt kvalitetsberegne og foretage kalkulationer på producerede varer med brug af IT-baserede kalkulationssystemer.

Fagnummer: 43054 Produktion af medister, pålæg og røgvarer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.193,20
Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.193,20
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik