En værdig død/palliativ sygepleje

En værdig død/palliativ sygepleje
15-11-2021
En værdig død/palliativ sygepleje
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
8 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med palliativ pleje og omsorg, fx i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale Sundhedsvæsen.

Beskrivelse: Deltageren:

har viden om kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i forhold til at kunne anvende og kombinere viden og færdigheder indenfor avanceret, grundlæggende sygepleje og omsorg - med særligt fokus på den helhedsorienterede palliative indsats og den nødvendige relationelle koordinering i indsatsen.
har viden om og forståelse for, at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og at denne indsats iværksættes så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.
har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende med behov for specifikke indsatser.
har viden om tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende. Deltagerne kan selvstændigt vurdere og anvende disse observationer i forhold til løbende at kunne imødekomme de palliative behov i samarbejde med borgeren, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere - med særligt fokus på smertelindring af såvel farmakologisk som non-farmakologisk karakter.
kan selvstændigt tilrettelægge og udføre en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg med udgangspunkt i tilgængelige og validerede redskaber til behovsvurdering og på baggrund af godkendte kliniske retningslinjer.
har en avanceret viden om støtte og omsorg for pårørende i sorgen såvel i de palliative faser som efter dødens indtræden. Deltagerne mestrer selvstændigt at skabe en tillidsfuld kontakt og dialog med pårørende.

Fagnummer: 49559 Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.137,00

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med eller har et ønske om at komme til at arbejde med palliativ sygepleje og omsorg, som udføres i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale Sundhedsvæsen, samt fx bosteder.

Beskrivelse: Deltageren:

kender begrebet palliation og Sundhedsstyrelsen og WHO's definition af palliation og kan arbejde ud fra disse i det daglige arbejde.
kender social- og sundhedsassistents kompetencer, roller og ansvar i den grundlæggende palliative sygepleje og omsorg — med særligt fokus på egne ressourcer og begrænsninger i samarbejdet med borgere med livstruende sygdom og deres pårørende.
kan observere og identificere de hyppigst forekommende fysiske symptomer hos borgere med livstruende sygdom og kan tage ansvar for i samarbejde med andre, at tilrettelægge, udføre og evaluere en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg.
kan arbejde sundhedsfremmende i forhold til livskvaliteten hos borgere og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Deltageren kan forebygge og lindre lidelse ved at reagere på symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.
kan, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, rådgive og vejlede borger og pårørende om gældende lovgivning og relevante støttemuligheder inden for det palliative felt.

Fagnummer: 48714 Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1 Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.974,20
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 5.111,20
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik