test_hero_kursus_modul

Dyrehold B Andre produktionsdyr

Dyrehold B Andre produktionsdyr

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
03235 - Dyrehold B Andre produktionsdyr

Beskrivelse: Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende håndtering af udvalgte produktionsdyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til gældende regler og støttemuligheder for udvalgte produktionsdyr.

Eleven har kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet.

Eleven kan redegøre for etik omkring hold af dyr.

Eleven kan redegøre for overordnede produktionsmetoder.

Eleven har kendskab til de aktuelle dyregruppers anatomi og fysiologi.

Eleven kan redegøre for dyrenes adfærd, både normal og unormal.

Eleven kan håndtere udvalgte dyr.

Eleven har kendskab til forskellige fodertyper og deres egenskaber

Eleven kan fodre og redegøre for grundlæggende fodring og foderplanlægning.

Eleven har kendskab til det valgte produktiondyrs særlige behov, behandling eller efterbehandling.

Eleven kan redegøre for hygiejne og sundhed.

Eleven har kendskab til almindeligt forekommende sygdomme.

Eleven kan redegøre for forholdsregler mod og behandling af sygdomme og parasitter.

Eleven kan redegøre for dataregistrering og mærkning.

Eleven kan redegøre for reproduktion og avl.

Eleven har kendskab til bygninger, indretning og krav hertil ud fra dyrenes naturlige adfærd.

Eleven kan redegøre for opstart og pasning af en besætning med udvalgte produktionsdyr.

Eleven kan tilrettelægge og deltage i gennemførelse af produktionen af udvalgte produktionsdyr.

Eleven har kendskab til økonomi i produktion af udvalgte produktionsdyr.

Eleven har kendskab til afsætning af dyr eller animalske produkter.

Eleven kan planlægge og gennemføre fornyelsesprocesser i besætningen.

Fagnummer: 03235 Dyrehold B Andre produktionsdyr Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50