Anl__gsstrukt__r_sjakbajs_undergruppe

Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem

Kort fortalt

Deltagerne kan fungere som kammeroperatør ved tryksætning med et trykkammersystem jf. Bekendtgørelse om dykkeruddannelser nr. 1393 af 12/12/2013 og kan i den forbindelse selvstændigt og sikkerhedsmæssigt korrekt tilrigge og betjene et trykkammer med relevante tryksætninger til behandling af skadet dykker.

Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
46907 - Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem

Målgruppe: Deltagerne skal dokumentere, at de er i besiddelse af gyldigt dansk erhvervsdykkercertifikat som overfladeforsynet dykker til 30 m, hvor tenderuddannelse har været integreret i uddannelsen, eller tilsvarende udenlandsk certifikat.Optagelse på arbejdsmarkedsuddannelsen forudsætter bevis som overfladeforsynet erhvervsdykker,30 m eller derover.Deltagerne skal desuden have gennemgået uddannelse i dykkerrelateret førstehjælp indenfor 24 måneder (AMU-uddannelse: 46857 Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass) og have minimum 2 års praktisk erfaring som dykker. Deltageren skal være fyldt 18 år ved start på arbejdsmarkeduddannelsen.

Beskrivelse: Deltagerne kan på baggrund af grundig teoretisk viden og praktiske færdigheder selvstændigt og sikkert fungere som trykkammeroperatør ved tryksætning af et trykkammersystem. Deltagerne har desuden en sådan viden om trykkamres generelle opbygning, virkemåde, udstyr, tilhørende undersystemer samt lovgivning, at deltagerne efter gennemgang af et af Søfartsstyrelsens godkendt trykkammersystem selvstændigt kan tilrigge og betjene trykkammeret ved relevante tryksætninger.
Således kan deltagerne betjene kammeret under udførelse af relevante dykke-, dekompressions- og behandlingstabeller. Ligeledes kan deltagerne selvstændigt planlægge arbejdets udførelse, forberede tryksætning, kommunikere sikkert, og indlede behandling af skadet dykker. Endelig kan deltagerne vælge korrekt og hensigtsmæssigt åndemiddel samt beskrive og iværksætte relevante nødprocedurer og sikre at arbejdet gennemføres i henhold til bekendtgørelse vedr. erhvervsdykkerarbejdets sikre udførelse.

Fagnummer: 46907 Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 6.077,50