Det retspsykiatriske omsorgsarbejde

Kort fortalt

Formålet med uddannelsen er, at det personale, der er beskæftiget på retspsykiatriske afdelinger, får øget kendskab til den særlige jura, der er knyttet hertil.

Det retspsykiatriske omsorgsarbejde
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Deltagerne er personer, der er beskæftiget på retspsykiatriske afdelinger som social- og sundhedsassistenter eller plejere.

Beskrivelse: Deltageren kan udøve psykiatrisk sygepleje inden for de rammer af juridiske lovbestemmelser og bekendtgørelser, der er gældende for de retspsykiatriske afdelinger og klienterne.
Deltageren er i stand til at etablere og opretholde et socialt netværk for patienten, der ligger uden for det kriminelle og misbrugende miljø.
Deltageren kan etablere en anerkendende relation til den retspsykiatriske patient og kan arbejde ud fra viden om betydningen af omsorg, tillid og magtudøvelse.
Deltageren kan arbejde med betydningen af angst hos den retspsykiatriske patient. Deltageren kender sine egne grænser og behov i relationen til den retspsykiatriske patient og kan samarbejde med kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere samt pårørende til patienten.

Fagnummer: 48289 Det retspsykiatriske omsorgsarbejde Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00