Børn i udsatte positioner

Børn i udsatte positioner
07-02-2022
Børn i udsatte positioner
ZBC Ringsted Selandia Park 6-8 4100 Ringsted
5 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud til børn, herunder dagtilbud og det specialpædagogiske ¿ og socialpsykiatriske område.Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, samt familieplejere.

Beskrivelse:
Deltageren kan, ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder, samt risiko-udsathed, understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov, i en given kontekst
Deltageren kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø
Deltageren kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnere
Deltageren kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere

Fagnummer: 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.974,20

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere.

Beskrivelse: Med forståelse for overordnede målsætninger, kan deltageren medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner. Herunder vil deltageren kunne:

Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner
Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionelle observationsredskaber
Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering
Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats
Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov
Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere
Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Fagnummer: 48668 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.392,80
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.367,00
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik