F__devareindustri_undergruppe(2)

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2B

Kort fortalt

På dette kursus lærer du om mølleanlæg og deres opbygning og om hvordan formaling udføres på såvel teoretisk som praktisk niveau.

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2B

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49536 - Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2B

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i fiskemels- og fiskeolieindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om og forståelse for hvordan mølleanlæg er opbygget.
Viden om hvordan formaling udføres på såvel teoretisk som praktisk niveau.
Viden om hvordan råvarekvalitet og hygiejne påvirker slutprodukterne.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Selvstændigt og i samarbejde med andre betjene udstyr til behandling af mølle og formaling af fiskemel
Selvstændigt vurdere drift og gennemføre fejlfinding og vedligehold samt udbedre fejl og mangler
Udtage prøver og vurdere måleresultater samt udføre korrigerende handlinger

Fagnummer: 49536 Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2B Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.471,70