F__devareindustri_undergruppe(2)

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2A

Kort fortalt

På dette kursus lærer du om fiskemels kvalitet, herunder melkøling og formaling inkl. transportsystemer, hygiejne og rengøring, samt tørre og inddamper.

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2A

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49536 - Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2A

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i fiskemels- og fiskeolieindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Generel viden om fiskemels kvalitet herunder melkøling og formaling inkl. transportsystemer, hygiejne og rengøring.
Viden om og forståelse for hvordan tørrer og inddamper fungerer på såvel teoretisk som praktisk niveau.
Viden om og forståelse for hvordan tørrer og inddamper er opbygget og virker.
Viden om og forståelse for hvordan tørrer og inddamper indgår som delelementer af det samlede procesforløb.
Viden om køleprocesser, transport og energirigtig produktion.
Viden om hvilke faktorer der påvirker slutprodukterne.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Selvstændigt og i samarbejde med andre fejlfinde, foretage mindre reparationer og udskifte defekte dele for de mest almindeligt forekomne fejl og driftsforstyrrelser.
Selvstændigt udpege opmærksomhedspunkter, udtage prøver og vurdere måleresultater samt udføre korrigerende handlinger.
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet.

Fagnummer: 49536 Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2A Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.087,55