F__devareindustri_undergruppe(2)

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1B

Kort fortalt

På dette kursus lærer du om 'basic dekanter princip' og 'basic separator princip' i fiskemelsindustriens procesanlæg og lærer selvstændigt og i samarbejde med andre at varetage driften af udstyret samt fejlfinde og reparere de mest almindeligt forekomne fejl.

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1B

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49535 - Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1B

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i fiskemel- og fiskeolieindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om og forståelse for, hvordan separeringsprocessen fungerer og, hvordan separering indgår i den samlede proces.
Viden om 'basic dekanter princip' og 'basic separator princip'.
Forståelse for hvordan råvarekvalitet og hygiejne påvirker slutproduktet.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Selvstændigt og i samarbejde med andre fejlfinde og foretage mindre reparationer.
Selvstændigt og i samarbejde med andre udskifte defekte dele for de mest almindligt forekomne fejl og driftsforstyrrelser.
Selvstændigt udpege opmærksomhedspunkter, udtage prøver og vurdere måleresultater samt udføre korrigerende handlinger.
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet.

Fagnummer: 49535 Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1B Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.471,70