F__devareindustri_undergruppe(2)

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1A

Kort fortalt

På dette kursus lærer du selvstændigt og i samarbejde med andre at varetage driften af koger og presser samt fejlfinde og reparere de mest almindeligt forekomne fejl.

Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1A

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49535 - Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1A

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til operatører, som arbejder eller søger arbejde i fiskemel- og fiskeolieindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om opbygning og virkemåde af fiskemelsindustriens procesanlæg.
Viden om og forståelse for, hvordan koger og presser er opbygget og, hvordan de indgår som delelementer i den samlede proces.
Viden om dampanlæg herunder filtre, ventiler, vandudladere, pumper, tankanlæg og transport i processerne.
Viden om fedt og proteiner og, hvordan de påvirkes af varme og oxidering.
Forståelse for hvordan råvarekvalitet og hygiejne påvirker slutproduktet.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Selvstændigt og i samarbejde med andre varetage driften af koger og presser samt foretage fejlfinding og reparation af de mest almindeligt forekomne fejl.
Selvstændigt og i samarbejde med andre foretage fejlfinding og mindre reparationer og udskifte defekte dele for de mest almindeligt forekomne fejl og driftsforstyrrelser.
Selvstændigt udpege opmærksomhedspunkter, udtage prøver og vurdere måleresultater samt udføre korrigerende handlinger.
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet.


Fagnummer: 49535 Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1A Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.087,55