Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2

Kort fortalt

Du opnår kendskab til validerede redskaber til behovsvurdering og bliver i stand til at inddrage relevante kliniske retningslinjer i forhold til den palliative indsats på avanceret niveau. Du får fokus på symptomlindring med særlig vægt på smerteproblematikker.Der lægges desuden vægt på at forstå døden fra forskellige samfundsmæssige perspektiver samt at kunne tilrettelægge en hensigtsmæssig palliativ indsats for særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende. Det anbefales at man som deltager har gennemført "48714 Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1" eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer før påbegyndelse af denne uddannelse.

Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med palliativ pleje og omsorg, fx i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale Sundhedsvæsen.

Beskrivelse: Deltageren:

har viden om kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i forhold til at kunne anvende og kombinere viden og færdigheder indenfor avanceret, grundlæggende sygepleje og omsorg - med særligt fokus på den helhedsorienterede palliative indsats og den nødvendige relationelle koordinering i indsatsen.
har viden om og forståelse for, at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og at denne indsats iværksættes så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.
har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende med behov for specifikke indsatser.
har viden om tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende. Deltagerne kan selvstændigt vurdere og anvende disse observationer i forhold til løbende at kunne imødekomme de palliative behov i samarbejde med borgeren, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere - med særligt fokus på smertelindring af såvel farmakologisk som non-farmakologisk karakter.
kan selvstændigt tilrettelægge og udføre en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg med udgangspunkt i tilgængelige og validerede redskaber til behovsvurdering og på baggrund af godkendte kliniske retningslinjer.
har en avanceret viden om støtte og omsorg for pårørende i sorgen såvel i de palliative faser som efter dødens indtræden. Deltagerne mestrer selvstændigt at skabe en tillidsfuld kontakt og dialog med pårørende.

Fagnummer: 49559 Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.137,00
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.137,00
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik